Øvre Eiker Energi AS

 

Øvre Eiker Energi AS er et energiselskap 100% eiet ev Øvre Eiker kommune.  Selskapet eier kraftstasjoner i Vestfossen og Skotselv. Øvre Eiker Energi1

Selskapet eier 33% av kraftproduksjonen i Hellefossen, gjennom selskapet Hellefoss Kraft AS.

Selskapet disponerer også kraft som produseres i Døvikfoss, Ramfoss og Mystufoss kraftverker.

Øvre Eiker Energi AS har tre heleide datterselskap:

Øvre Eiker Nett AS:

Selskapet har konsesjon på distribusjon av elektrisk strøm i Øvre Eiker kommune og eier og drifter strømnettet i kommunen.

Øvre Eiker Strøm AS:

Selskapet selger strøm i det frie kraftmarkedet og har kunder fortrinnsvis  i Øvre Eiker kommune men også noen kommunene rundt Øvre Eiker.

Øvre Eiker Fibernett AS:

Selskapet bygger og eier fibernett i kommunen og har avtaler med teleselskaper som leverer tjenester til kunder i Øvre Eiker kommune.

 

Øvre Eiker Energi AS
Organisasjonsnr: 979 497 563

Adresse:
Skotselvveien 29
3300 Hokksund

Postadresse:
Postboks 154
3301 Hokksund

Telefon: 32 25 14 00
Telefaks: 32 25 14 90
E-post: kundeservice@oeenergi.no

Adm. dir. Lars Ø. Andresen
E-post: lars.andresen@oeenergi.no

 

 

 

Design og utvikling: Senson AS