banner

– Festivalen handler om å skape et godt fellesskap

Festivalsjef Ola Kvale ser fram til årets utgave av Hokksund By- og Laksefestival som skal gå av stabelen lørdag 14. august. Øvre Eiker Energi er stolt hovedsponsor av festivalen.

Foto: Rino Andersen

 

Fordi Øvre Eiker Energi er eid av Øvre Eiker Kommune, kan man si at alle innbyggerne i kommunen eier en liten del av selskapet. Overskuddet går direkte til kommunen og bidrar til videreutvikling og drift av skole, helse og velferdsløsninger.

Overskuddet brukes også til sponsing av lokale idretts- og kulturtiltak, som Hokksund By- og Laksefestival.

Vi har tatt en prat med festivalsjef Ola Kvale, om betydningen av denne typen arrangement og årets planer.

 

Engasjement og rivalisering på en god måte

Ola er født og oppvokst i Hokksund og har i mange år vært en ivrig deltaker for det gule laget, som samler folk fra østsida av Hokksund – blant annet Ullern, Hasselbakken og Harakollen. Han har også deltatt i noen av konkurransene selv om han er festivalsjef. Engasjementet for «sitt» lag er noe som sitter i ryggraden for mange av Hokksunds innbyggere, inkludert Ola.

Ola er i sitt 4. år som sjef for arrangementet som pleier å være meget godt besøkt, med folkemengder man ellers bare ser 17. mai. Hokksund By- og Laksefestival er en dag for hele familien, preget av lek og konkurranser, sommer, sol, is og brus. Kveldstid er det arrangementer for voksne.

I år arrangeres festivalen for 14. gang. Foreløpig er det et lite forbehold om eventuelle koronarestriksjoner, men planen er at det skal gjennomføres festival den 14. august. I fjor ble det en alternativ løsning, med turné på seks ulike steder. Til sammen var 1000 eikværinger med på de ulike stedene og 700 fulgte festivalen digitalt.

– Festivalen handler om å skape et godt fellesskap i nærmiljøene og er veldig samlende. Hokksund deles inn i seks geografiske områder som konkurrerer mot hverandre om å bli Hokksunds «beste bydel». Det blir engasjement og rivalisering, men på en god måte som mange er omforent rundt, forteller Ola.

 

Ikke mulig å gjennomføre uten sponsorer

Øvre Eiker Energi er, sammen med Sparebanken Øst, hovedsponsor for festivalen. Øvre Eiker Energi inngikk en 5-årig avtale med festivalarrangøren i fjor.

– For oss er det positivt å få avtaler som går over flere år. Det skaper en stabilitet som er viktig for festivalen, sier Ola.

Morten Braarud, marked- og kommunikasjonssjef i Øvre Eiker Energi, sier at festivalen handler om å skape tilhørighet, samhold, engasjement og entusiasme i lokalbefolkningen.

– Langsiktig partnerskap, som vi har inngått med Hokksund By- og Laksefestival, gjør oss som lokal hjørnestens- og samfunnsbedrift stolte. Vi håper og tror denne stoltheten brer seg i hele lokalbefolkningen, sier Morten.

Festivalsjef Ola understreker at det ikke er mulig å gjennomføre Hokksund By- og Laksefestival uten støtte fra det lokale næringslivet.

– Vi er heldige som har fått med to store bedrifter med lokal tilhørighet som har ryggrad til å støtte med et betydelig beløp. Vi har også med flere andre bedrifter som støtter oss, og vi setter pris på alle sammen. Noe av det vi håper festivalen bidrar til, er å være en møteplass for bedrifter, en katalysator for lokalt samarbeid, forteller Ola.

Å gi tilbake til innbyggerne er en av grunntankene til Øvre Eiker Energi. Jo flere som bruker den lokale strømleverandøren, jo mer kan gis tilbake til samfunnet i form av støtteordninger til kultur, idrett og opplevelsestiltak. Sammenhengen mellom inntekter og mulighet for sponsing, gjelder også andre lokale næringsdrivende.

– Om ikke bedriftene overlever, vil det gå ut over idrettslag og andre som er avhengige av sponsorer. Å støtte opp under lokalt næringsliv er betydningsfullt på flere områder, sier festivalsjef Ola.

Selv om Covid-19 fører til at arrangøren foreløpig ikke kan gi et detaljert opplegg for dagen, er det bare å holde av lørdag 14. august for historiens 14. utgave av Hokksund By- og Laksefestival. Det blir helt sikkert en morsom sommerdag med konkurranser, lek og sprell!