banner

Satser på miljøvennlig lokalt prosjekt

Partum Eiendom i Hokksund har valgt å satse på lokal arbeidskraft i sitt neste prosjekt. Det blir stadig et større fokus på å være miljøvennlige i dagens samfunn.

Nå tar Partum Eiendom i Hokksund grep for å gjøre Harakolltunet, deres nye boligprosjekt i Harakollen, mer fremtidsrettet og bærekraftig.

- sammen med Øvre Eiker Energi AS har vi søkt og fått innvilget konseptutredningsstøtte fra Enova til et prosjekt som er "optimal last- og energistyring i moderne leilighetsbygg. Et samspill mellom sol, termisk lagring og elbillading", sier Magnus Gevelt som er leder for bærekraft hos Partum Eiendom. 

 

Egenprodusert energi

Enkelt forklart skal eiendomsselskapet Partum, i samarbeid med Øvre Eiker Energi AS, utvikle et konsept hvor prisdrivende effekttopper jevnes ut. Et energieffektivt smarthus som forstår når det er billigst å lage og bruke strøm. Strømmen fra solcellene vil blant annet brukes til lading av elbiler, felles belysning på feltet og "lading" av varmtvannsberederne. De vil fungere som et batteri for lagring av overskuddstrøm.

Partum skal bruke OSO Hotwater sine nye varmtvannsberedere, som går ut på at berederen selv skal kunne laste ned strøm til oppvarming av varmtvann når strømmen er billigst. Energien lagres i form av varme, ikke elektrisitet slik som tradisjonelle batterier.

Kilde: Eikerbladet