banner

Sommerkronikk: Øvre Eiker Energi AS

Jeg ble utfordret av en kollega til å skrive en liten sommerkronikk, og det kan ikke gå upåaktet hen. Temaene kunne vært mange som for eksempel at bøndene er med god grunn engstelige for avlingene sine som følge av tørke. Skogeiere er bekymret for brann i en overtørr skog. Bedrifter gjør det de kan for å beskytte seg mot nettangrep. Mange sliter med å få økonomien til å gå rundt med lav kronekurs, økende renter og galopperende priser, og for å ikke glemme klimautvikling for å nevne noe. Absolutt relevante temaer ( kanskje kommer det noe om det seinere.)

Denne gangen har jeg lyst til å peke på Øvre Eiker Energi som en lokal samfunnsbedrift. Etter litt røffe tider for noen år siden har selskapet løftet seg til å bli et helt annet selskap. Nå skal jeg ikke dvele mer med det. Det er historie, men se hva selskapet har blitt nå.

Etter alt roet seg har eier, styret og ledelse sammen med gode kolleger skapt en helt ny og fremoverlent kultur. En kultur med høyde under taket, og med fokus på internt utviklende samarbeid på tvers av kompetanseområder samt fokus på hvem vi er til for. Være seg kraftproduksjon, strømleveranser og fiberutbygging.

Vi har vunnet innovasjonspris. Vi har forsterket fibernettet til kanskje å bli et av de mest moderne og stabile nett i Norge. Vi har kontinuerlig fokus på å hindre tap i elnettet. Vi leverer et solid utbytte til vår eier, Øvre Eiker kommune, samt vi gir direkte støtte for mellom 1,5 og 2 millioner tilbake til idrett, kultur og enkeltarrangement. Vi inviterer lokale bedrifter til å presentere seg gjennom våre kanaler. Det er dette en samfunnsbedrift handler om. Derfor er vi rett og slett et helt annet selskap nå enn for bare noen få år siden, og det er vi stolte av. Den stoltheten merker jeg på tvers av forretnings- og kompetanseområder, og den skal vi sammen med våre kolleger ta godt vare på. 

Vi opplever stor tillit fra eier og styret noe som er helt nødvendig for å lykkes med og utvikle selskapet videre. Uten dere innbyggere og bedrifter der ute hadde vi aldri hatt det handlingsrommet vi har nå. Vår oppgave er å betjene dere så godt vi kan slik at dere som kunder ønsker å forbli kunder inn i fremtiden også.

Joda, det kan oppstå utfordringer i den daglige driften som for eksempel jordfeil, fiberbrudd, svingende strømpriser, ødelagt trafo, lav vannstand osv. Men, vi gjør alt som er mulig for at problemer skal løses så raskt som mulig dersom de oppstår. Som vi sier: " vi er rett borti gata"

Dette kan selvsagt virke som uhemmet skryt, men jeg syns at våre kolleger fortjener honnør for den innsatsen de gjør både på egne vegne og sammen, for eier og ikke minst for dere som kunder. Jeg gledes over å være en brikke sammen med alle kollegene, sammen er vi sterke.

Et lite apropos; jeg skulle egentlig bare vært i 3 mnd da jeg begynte i 2009, men nå er jeg inne i det fjortende året. Hvorfor kan noen lure på. Svaret er enkelt: Øvre Eiker Energi AS er et selskap det er lett og trives i, og det er spennende å være med i den videre utviklingen sammen med leverandører, tjenestepartnere og sist men ikke minst våre dyktige kolleger.

Med disse ordene ønsker jeg, på vegne av samtlige kolleger, dere en super sommer. Ta godt vare på dere selv.

Med vennlig hilsen

Morten Braarud

Marked og kommunikasjonssjef

Øvre Eiker Energi AS