banner

Vi er nominert

Teknologi og innovasjonsprisen 2021 DNV har kommet frem til fem selskaper som fortjener ekstra skryt for sitt innovasjonsarbeid siste året. Det er i tilfeldig rekkefølge, Linja (tidligere SFE), Hallingdal kraftnett, Drangedal Everk, Øvre Eiker Energi og Ren Røros. Årets vinner av teknologi og innovasjonsprisen, vil være ett av disse fem selskapene.

Uansett valg av strategi, må selskapene følge med på all utvikling som påvirker selskapenes kostnader over tid.  I motsatt fall risikerer man å dra på seg kostnader som andre ikke har lengre og derigjennom bli et mindre effektivt selskap, sammenlignet med bransjen for øvrig. DVN påpeker også i sin begrunnelse for valget av disse fem selskapene at de ser innovasjonstakten gjør at medarbeidere trives ekstra godt i jobben.  Det er rett og slett utviklende og gøy. Dessuten gir innovative prosjekter også nye forretningsmuligheter.

 

Distriktsenergi gratulerer

Nå gratulerer vi de fem selskapene Linja (tidligere SFE), Hallingdal kraftnett, Drangedal Everk, Øvre Eiker Energi og Ren Røros, med årets nominasjon.

LES MER HER