Smarte strømmålere (AMS)
blob-path

Smarte strømmålere (AMS)

Totalt snakker vi om en investering på 10 milliarder kroner for hele Norge. Kostnaden vil variere noe mellom distriktene, men grovt sett kan det koste i snitt per husholdning kr 3500,- Dette betales over nettleien, men utgiften spres over mange år og merkostnaden per år blir liten.

Vi snakker om en ekstrakostnad på under 1 øre åer kilowattime. Mange kunder vil kunne spare inn kostnaden gjennom mer effektiv energibruk. Nettselskapet vil dessuten kunne drifte nettet mer effektivt og optimalt, samt rette feil raskere med de nye målerne. Dette vil kunne bidra til at nettleien blir lavere enn om vi om vi ikke gjort denne investeringen.

Det er Olje- og energidepartementet som har bestemt at alle nettkunder i Norge skal få nye automatiske strømmålere innen 1. januar 2019. Over 9500 kunder i Øvre Eiker Nett AS har allerede fått byttet måleren sin.


Vi gjør oppmerksom på at det vil bli høyere nettleie i form av et avlesningsgebyr for alle kunder som ikke har ny smartmåler med kommunikasjonsmodul. Dette gjelder også dem som har fått fritak med legeerklæring for ny smartmåler. Årsaken er at det påløper ekstra kostnader for Øvre Eiker Nett AS å opprettholde systemer og arbeidsprosesser for å håndtere de få kundene dette gjelder. Blant annet har nettselskapet krav på seg til å manuelt lese av strømmåleren en gang i året. Avlesningsgebyret er satt til 2 000 kr., men kan bli høyere. Les mer om dette på NVEs sider her.

Har du ikke byttet måler ennå? Kontakt oss så fort som mulig på telefon 32 25 14 22 eller e-post post@oenett.no. Vi gjør oppmerksom på at selv med godkjent fritak må vi likevel bytte måleren hjemme hos deg. Den vil da bli installert uten en kommunikasjonsmodul.

Fordeler med ny måler
Det er mange fordeler med den nye måleren for kundene. Du slipper å lese av måleren hver måned selv, du får bedre og mer presise data om eget forbruk, bedre brann- og personvernsikkerhet med automatiske varsler om jordfeil i eget anlegg, raskere retting av feil i strømnettet og bedre oversikt over spenningskvaliteten. Du vil kunne bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og miljøbesparende måte.

Strenge krav til målerne
De nye smartmålerne som installeres oppfyller alle krav som er satt til personvern (Datatilsynet), stråling og tillatte frekvenser (Statens strålevern og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet), nøyaktighetskrav (Justervesenet) og personsikkerhet (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Både Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og andre etater fører tilsyn med at nettselskapene etterkommer disse kravene.

Nettselskapet eier måleren
Det er nettselskapet som bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette, slik det står i § 5-1 i standard nettleieavtale som alle nettkunder inngår med nettselskapet. Nettselskapet skal etter § 6 i standard tilknytningsavtale også ha uhindret adgang til måleutstyret. Du kan lese standard nettleieavtale og vilkår for tilknytning på www.oenett.no


Avlesningsgebyret tredde i kraft fra 1. januar 2019.

 

Med vennlig hilsen

Øvre Eiker Nett AS