Angrerettskjema

Opplysningene i henhold til angrerettsloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene tjenesteyteren skal fylle ut.

Angrerettskjema  – pdf versjon

Design og utvikling: Senson AS