Eiker Garantert Fornøyd

Eiker-Garantert-Fornoyd
Eiker Garantert Fornøyd er et av Norges beste strømprodukt, som er en innkjøpspris med et pristak.
Pristaket sikrer deg mot høye strømpriser.

Produktet baserer seg på vår innkjøpspris pr. mnd.

  • Innkjøpspris med et unikt pristak
  • Risikopremie
  • Ingen bindingstid
  • Ingen forskuddsfakturering
  • Månedlig fakturering etterskuddsvis
  • Nettleien kommer i tillegg.

 

Bestill strøm HER

Påslag og elsertifikat

Nytt pristak fra 01.08.2017
Eiker Garantert Fornøyd er en forutsigbar og god strømavtale. Det har vist seg å ha vært gunstig for alle dere som har hatt denne strømavtalen for inneværende periode.
Pristaket justeres nå til 49,9 øre/kWh inkl. påslag, elsertifikat og mva. Risikokostnaden forblir uendret. Dette pristaket er sikret for eksisterende kunder i perioden 01.08.17-30.06.18.

 


Produktene er et tilbud til kunder som er tilknyttet Øvre Eiker Nett AS.

Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norges standardvilkår paragraf 3 standard kraftleveringskontrakt. Se link energinorge.no

Vi ordner alt det praktiske med bytte av strømleverandør. Hvis du er ny kunde, gjør vi også de nødvendige avtaler med netteier Øvre Eiker Nett AS.

Design og utvikling: Senson AS