Eiker Garantert Fornøyd

Eiker-Garantert-Fornoyd
Eiker Garantert Fornøyd er et av Norges beste strømprodukt, som er en innkjøpspris med et pristak.
Pristaket sikrer deg mot høye strømpriser.

Strømproduktet baserer seg på:

  • Innkjøpspris med et unikt pristak
  • Lav risikopremie
  • Ingen bindingstid
  • Ingen forskuddsfakturering
  • Månedlig fakturering etterskuddsvis
  • Nettleien kommer i tillegg.

 

Bestill strøm HER

Påslag og elsertifikat

Pristaket
Eiker Garantert Fornøyd har vist seg å ha vært lønnsomt for alle som har denne strømavtalen da kWh prisen var høyere enn pristaket i februar og mars i år. Strømprisen i februar var 54,03 øre/kWh, og i mars var det 61,38 øre/kWh. Historisk sett har prisen passert pristaket 8 ganger siden 2016.

Pristaket  er nå på 75 øre/kWh inkl. påslag, elsertifikat og mva. Dette pristaket er sikret for eksisterende kunder i perioden 01.07.2018 – 30.06.2019

 


Produktene er et tilbud til kunder som er tilknyttet Øvre Eiker Nett AS.

Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norges standardvilkår paragraf 3 standard kraftleveringskontrakt. Se link energinorge.no

Vi ordner alt det praktiske med bytte av strømleverandør. Hvis du er ny kunde, gjør vi også de nødvendige avtaler med netteier Øvre Eiker Nett AS.

Design og utvikling: Senson AS