Eiker Garantert Fornøyd

Eiker Garantert Fornøyd – et av Norges beste strømprodukt, som er en innkjøpspris med et pristak.
Pristaket sikrer deg mot høye strømpriser. Strømproduktet baserer seg på:

Innkjøpspris med et unikt pristak

Lav risikopremie

Ingen bindingstid

Ingen forskuddsfakturering

Månedlig fakturering etterskuddsvis

Nettleien kommer i tillegg.

Bestill strøm HER

Påslag og elsertifikat

Pristaket
Eiker Garantert Fornøyd  er lønnsom for de som har denne strømavtalen når kWh prisen er høyere enn pristaket. 

Foreløpig er pristaket er på 75 øre/kWh inkl. påslag, elsertifikat og mva. Gjeldende fra juli 2018. Nytt pristak kommer i løpet av høsten 2019.

 


Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norges standardvilkår paragraf 3 standard kraftleveringskontrakt. Se link energinorge.no

Vi ordner alt det praktiske med bytte av strømleverandør. Hvis du er ny kunde, gjør vi også de nødvendige avtaler med din netteier.

Design og utvikling: Senson AS