Eiker Innkjøpspris

Eiker Innkjøpspris er:

Strøm til innkjøpspris

Ingen bindingstid

Ingen forskuddsfakturering

Månedlig fakturering etterskuddsvis

Nettleien kommer i tillegg

Bestill strøm HER

Påslag og elsertifikat

 


Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norges standardvilkår paragraf 3 standard kraftleveringskontrakt. Se link energinorge.no

Vi ordner alt det praktiske med bytte av strømleverandør. Hvis du er ny kunde, gjør vi også de nødvendige avtaler med din netteier.

Design og utvikling: Senson AS