Eiker Innkjøpspris

Eiker-Innkjøpspris
Eiker Innkjøpspris baserer seg på:

  • Strøm til innkjøpspris
  • Ingen bindingstid
  • Ingen forskuddsfakturering
  • Månedlig fakturering etterskuddsvis
  • Nettleien kommer i tillegg

Bestill strøm HER

Påslag og elsertifikat

 


Produktene er et tilbud til kunder som er tilknyttet Øvre Eiker Nett AS.

Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norges standardvilkår paragraf 3 standard kraftleveringskontrakt. Se link energinorge.no

Vi ordner alt det praktiske med bytte av strømleverandør. Hvis du er ny kunde, gjør vi også de nødvendige avtaler med netteier Øvre Eiker Nett AS.

Design og utvikling: Senson AS