Hils på lederteamet!
blob-path

Hils på lederteamet!

Arne Hanto Moen
blob-path

Arne Hanto Moen

Administrerende direktør

Linda-Sand Hansen
blob-path

Linda-Sand Hansen

Økonomisjef

Morten Braarud
blob-path

Morten Braarud

Markeds- og kommunikasjonssjef samt virksomhetsleder fibernett

Jarle Mjøs
blob-path
Kenneth Hansen
blob-path

Kenneth Hansen

Leder for avregning, DLE og kundesenter