Om oss


 

 

Øvre Eiker Energi AS er et energiselskap 100% eid av Øvre Eiker kommune.  Selskapet eier kraftstasjoner i Vestfossen og Skotselv.

 

Energiselskapet eier 33% av kraftproduksjonen i Hellefossen, gjennom selskapet Hellefoss Kraft AS.

Energiselskapet disponerer også kraft som produseres i Døvikfoss, Ramfoss og Mystufoss kraftverker.

 

Øvre Eiker Energi AS har tre heleide datterselskap:

 

 

Øvre Eiker Nett AS: Selskapet har konsesjon på distribusjon av elektrisk strøm i Øvre Eiker kommune og eier og drifter strømnettet i kommunen.

 

 

 

Øvre Eiker Strøm AS: Selskapet selger strøm i det frie kraftmarkedet og har kunder fortrinnsvis  i Øvre Eiker kommune men også noen kommunene rundt Øvre Eiker.

 

 

 

Øvre Eiker Fibernett AS: Selskapet bygger og eier fibernett i kommunen og har avtaler med NextGenTel som leverer tjenester til kunder i Øvre Eiker kommune.

 

Øvre Eiker Energi AS
Organisasjonsnr: 979 497 563

 

Adresse:
Skotselvveien 29
3300 Hokksund

Postadresse:
Postboks 154
3301 Hokksund

Telefon: 32 25 14 00
E-post: kundeservice@oeenergi.no

Daglig leder Arne Hanto Moen
E-post: arne@oeenergi.no

 

 

Design og utvikling: Senson AS