Sponsing

Sponsorkontraktene er gjeldende kun for et år ad gangen.

Søknad sendes inn innen 1.mars for inneværende år.

Vi støtter kun lokale lag/foreninger/arrangement innen Øvre Eiker kommune. Øvre Eiker Energi AS støtter lag og foreninger i Øvre Eiker med sponsormidler.

Det gis støtte til enkeltarrangementer, til drift og til andre varige tiltak.
  • Antall medlemmer som har betalt kontigenten siste år

Design og utvikling: Senson AS