banner

Kompensasjon for høye strømpriser

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser.

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil administrere ordningen overfor nettselskapene.

Kompensasjonsordningen

www.nve.no

Spørsmål og svar NVE

Regjeringen.no