banner

Strømstøtte

Fra og med 1. september 2023 endres strømstøtteordningen. Ordningen som tidligere tok utgangspunkt i gjennomsnittlig spotpris i ditt prisområde, vil nå beregne strømstøtte basert på spotprisen time for time.

Det vil si at når prisen overstiger 87,5 øre/kWh (inkl. mva) på en time, så vil strømstøtten tre inn og Staten dekker 90 % av strømprisen som overstiger 87,5 øre.
Les mer om den nye ordningen på regjeringens hjemmesider.