banner

Strømstøtteordningen forlenges

Regjeringen vil forlenge strømstøtteordningen for husholdninger til og med mars 2023. Forlengelsen skjer på bakgrunn av oppdaterte vurderinger av kraftsituasjonen fremover.

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil administrere ordningen overfor nettselskapene.

Kompensasjonsordningen

regjeringen.no

Spørsmål og svar NVE