Påslag og elsertifikat

*Les om elsertifikat her

Alle prisene er inkl. mva.

 

Eiker Garantert Fornøyd, vår innkjøpspris pr. mnd. Produktet har et pristak som sikrer deg mot høye strømpriser.

  • vårt påslag kun 2,49 øre/ kWh og elsertifikat  på ca. 3  øre/kWh
  • risikopremie ligger mellom 1-4  øre/kWh.
  • pristak fra 01.08.17 er 49,9 øre/ kWh
  • fastbeløp pr. mnd kr 39

Eiker-Garantert-Fornoyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiker Innkjøpspris, vår innkjøpspris pr. mnd.

  • vårt påslag kun 2,45 øre/ kWh inkl. mva. og elsertifikat  på ca. 3  øre/kWh
  • fastbeløp pr. mnd. kr 39

Eiker-Innkjøpspris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiker Trygg Innkjøpspris, et  innkjøpsprisprodukt med strømforsikring

  • strømforsikring kr 1,50 pr. dag
  • påslag er elsertifikat  på ca. 3  øre/kWh
  • fastbeløp kr 39 pr. mnd.
  • strømforsikringsvilkår

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra 01.01.2017 er det fakturagebyr på kr 30 for tilsendt giro i posten.

Design og utvikling: Senson AS