Påslag og elsertifikat

*Les om elsertifikat her

Alle prisene er inkl. mva.

Eiker Garantert Fornøyd, vår innkjøpspris pr. mnd. Produktet har et pristak som sikrer deg mot høye strømpriser.

  • påslag kun 7,48 øre/kWh (inkl. elsertifikat 4,99. )
  • risikopremie ligger mellom 1-4  øre/kWh.
  • pristak fra 01.07.2018 er 79 øre/ kWh
  • fastbeløp pr. mnd kr 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiker Innkjøpspris, vår innkjøpspris pr. mnd.

  • påslag kun 7,48 øre/kWh (inkl. elsertifikat 4,99. )
  • fastbeløp pr. mnd. kr 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiker Trygg Innkjøpspris, et  innkjøpsprisprodukt med strømforsikring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design og utvikling: Senson AS