banner

Hvordan Øvre Eiker Energi bruker Straumr til å fatte riktige effektiviseringstiltak

Hvordan Øvre Eiker Energi bruker Straumr til fatte riktige effektiviseringstiltak Straumr: analyse for nettbransjen, forstå, sammenligne og analyser

Straumr har blitt et svært nyttig verktøy for nettselskaper for å kunne effektivisere driften i henhold til inntektsrammereguleringen. Straumr gjør det enkelt å simulere hvordan kutt i driftskostnader påvirker selskapets inntektsramme og effektivitet sammenlignet med kutt i investeringer. Med scenariofunksjonen er det tilsvarende enkelt å beregne hvordan næringsparker eller andre kundeinitierte prosjekter slår ut på inntektsrammen, som gir nyttig veiledning når selskapet skal vurdere bedriftsøkonomien i ulike alternative løsninger på en investering.

Les mer her

Om Straumr, klikk her