blob-path

Kraftproduksjon

Øvre Eiker produserer årlig 70 millioner kWh fra grønn fornybar vannkraft.

Det tilsvarer strømforbruket til 3500 husstander som er mer halvparten av alle husstandene i Øvre Eiker kommune. Det tilsvarer samtidig nok strøm til å drive 27 000 elbiler med en årlig kjørelengde på 16 000 km.

Våre kraftverk
blob-path

Våre kraftverk

Vi har to heleide kraftverk som vi drifter selv:
Vestfossen Kraftverk: 10 000 000 kWh
Skotselv Kraftverk: 2 000 000 kWh

I tillegg har vi andels- og gjeldsbrevkraft i Døvikfoss, Ramfoss og Mykstufoss tilsvarende 34 000 000 kWh. Samtidig eier Eiker Energi 33,3 % av Hellefoss Kraft AS.

FoU
blob-path

FoU

I samarbeid med det lokale IT-selskapet Convivial har Eiker Energi utviklet Kinetik, en software-løsning for sanntids-overvåking av vannkraftverk.

Løsningen gir ledelse og driftspersonell tilgang til alle nødvendige data fra kraftverkene i porteføljen for å kunne drifte anleggene effektivt, unngå kostbare havarier og utnytte restlevetiden til aggregatene maksimalt. Basert på lang spesifikk erfaring fra drift og analyse av vannkraftverk, samt avanserte maskinlæringsalgoritmer, har vi laget en skreddersydd løsning som fungerer for alle vannkraftverk. Ta kontakt med oss for demonstrasjon og priser.