Plusskundeordningen

Plusshus er bygninger som produserer like mye eller mer energi enn det de forbruker. Dette gjør at de som bor i huset kan selge strøm de ikke selv bruker. 

Det betyr at du, som plusskunde, kan være din egen strømprodusent og samtidig tjene penger på å selge overskuddstrøm, som for eksempel strøm produsert via solcelleanlegg. 

Eiker Strøm AS tilbyr plusskundeavtaler, og betaler spotpris for strømmen vi kjøper av deg som produsent og plusskunde.

Er du registrert som plusskunde hos netteieren din, vil vi som strømleverandør automatisk fange opp dette og kompensere deg for innmatet kraft i nettet.

Du trenger ikke å tegne en egen avtale for selve leveransen hos oss (plusskundeavtalen gjelder alle strømavtaler).  

 

Strømavtaler bestiller du her

 

Ta gjerne kontakt med oss på 32 25 14 00

Eller send epost til kundeservice@oeenergi.no

Info fra NVE