Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) ble vedtatt 28. juni 2021, og trer i kraft 1. juli 2022.

 

Hva er åpenhetsloven og hva er formålet?

Formålet til åpenhetsloven er todelt:

  • Den skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre at allmenheten får tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser ved brudd på disse.
  • Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er en viktig del av bærekraftarbeidet også i Eiker Energi, og skal bidra til at vi og bedrifter i Norge etterlever FNs bærekraftmål nr 8; «Anstendig arbeid og økonomisk vekst». Lovverket skal bl.a. forhindre trakassering og diskriminering på arbeidsplassen, sosial dumping, barnearbeid og gi forbrukerne større innsyn i hele verdikjeden. Åpenhetsloven tar utgangspunkt i anbefalinger av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og OECDs retningslinjer for internasjonale selskaper.

Innsyn

Alle som tar skriftlig kontakt skal få informasjon om hvordan Eiker Energi håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser som er avdekket ved aktsomhetsvurderingen. Plikten gjelder fra 1. juli 2022. Svarfrist for henvendelser er tre uker.

Her kan du legge inn din forespørsel: