Elhub - hva og hvorfor

Elhub er kraftmarkedets datahub

Elhub er et sentralt IT-system som skal effektivisere kraftmarkedet i Norge. Hvis du som kunde skal skifte strømleverandør, eller når forbruket ditt skal avregnes og faktureres, skal Elhub være løsningen for mer effektiv og sikker utveksling av data.

Nå skal kunden kun henvende seg til sin strømleverandør i forbindelse med flytting og leverandørbytter, ettersom Elhub er grensesnittet i stedet for hvert enkelt nettselskap.

 

Sikker håndtering

Elhub  bidrar til økt konkurranse og innovasjon i strømmarkedet, og sørger for sikker og effektiv håndtering av måleverdier fra de smarte strømmålerne (AMS)

Med smarte strømmålerne som alle kunder har fått installert, får kundene nå bedre informasjon om sitt eget strømforbruk, og en mer nøyaktig avregning slik at man blir fakturert for sitt faktiske forbruk. Kundene vil få bedre oversikt over strømforbruket sitt og mulighet til å bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og miljøbesparende måte. Strømkundene kan også bli plusskunder og produsere sin egen strøm.

Nettselskap har innhentet personnummer ved bestilling av nettleie. Derfor har alle strømavtaler fødselsnummer for at kunden skal identifiseres entydig.

Du kan logge på elhub

Personopplysninger inkludert fødselsnummer og måleverdier som lagres i Elhub skal ikke deles med andre enn de kunden selv inngår avtale med.

Alle strømleverandører skal tilby webløsninger som gir strømkundene oversikt over hvem som har tilgang til deres opplysninger. Kundene styrer selv hvilke aktører som til enhver tid har tilgang.

Dette kalles Elhub plugin. Den gir deg tilgang til blant annet informasjon om hvilken strømleverandør og netteier du har, samt årsforbruk og målerverdier.

Her kan du logge deg inn på elhub web plugin: https://elhub.no/

 

Elhub driftes av Statnett på oppdrag fra NVE. Les m://elhub.no/er om Elhub her, eller på NVEs sider her.