banner

Lokale bedrifter - bærebjelker i lokalsamfunnet

Kronikk: Det er noe jeg har tenkt på lenge, og som jeg vil dele med resten av befolkningen. Nå har jeg jobbet i Øvre Eiker kommune siden høsten 2009. Det har vært en formidabel utvikling både med hensyn til antall innbyggere, samt bolig og næringsutvikling i kommunen. Ikke bare i Hokksund, men også i de øvrige tettstedene.

Det har vært en formidabel utvikling både med hensyn til antall innbyggere, samt bolig og næringsutvikling i kommunen. Ikke bare i Hokksund, men også i de øvrige tettstedene. Det er langt i fra alle kommunene her til lands som kan skilte med den samme positive utviklingen. Vi i Øvre Eiker Energi merker utviklingen spesielt godt siden alle skal ha en strømkabel inn hvor de bor, eller har sin bedrift og kraftbehovet øker jevnt. Nå var det ikke strøm jeg skulle prate om, men snarere betydningen av at det finnes et velfungerende næringsliv i lokalsamfunnet.

Bedriftene er på mange vis selve bærebjelkene. En nødvendighet for at en kommune skal kunne utvikle seg. Det betyr arbeidsplasser, skatteinntekter, trivsel og velstand for innbyggerne, inspirasjon til innovasjon, nytenkning og gode oppvekstsvilkår for å nevne noe.

Det betyr at kommunen på sin side får inntekter til å bygge skoler, infrastruktur, gode helsetilbud, etablere fritidstilbud mv. Nær sagt intet av dette ville vært mulig uten et levedyktig næringsliv. Små som store bedrifter, eksportbedrifter eller de som satser på lokalmarkedet og hjemmemarkedet om du vil.

Øvre Eiker Energi med sine datterselskaper er et mellomstort selskap med 35 årsverk, hvor de fleste nettopp bor i Øvre Eiker, derigjennom bidrar med sine varer og tjenester til lokalbefolkningen og det lokale næringslivet. Slik er det også for de fleste andre bedrifter i kommunen.

Dette er det all grunn til å være stolt av. At innbyggere og næringsliv benytter hverandre gjennom samarbeid, kjøp og salg av tjenester, felles deltagelse på arrangement som Vestfossen marken, By- og laksefestivalen mv er ikke bare viktig, men helt nødvendig for lokal utvikling. Det er med på å skape samhold, felles identitet og et ønske om å utvikle hverandre.

Med dette som bakteppe, drister jeg meg til å komme med en liten oppfordring. Bruk de lokale selskapene på varer og tjenester du er på jakt etter. Selvsagt må de være konkurransedyktige på pris, kvalitet, leveringsevne og kundeservice. Da er du og jeg direkte med på å understøtte fremtidig utvikling i kommunen med alt hva det innebærer av fordeler.

Jeg tenker også på bedriftene som seg imellom må bruke hverandre i størst mulig grad. Det meste finnes i nærområdet. Noen vil kanskje kalle det en form for proteksjonisme, men i mitt hode er det en positiv form for proteksjonisme da det handler om distriktsutvikling til glede for alle som har sitt hjemsted i Øvre Eiker.

Se innlegget her

Forfatter: Morten Braarud, marked- og kommunikasjonssjef Øvre Eiker Energi AS