banner

Øvre Eiker Energi har full beredskap

Øvre Eiker Energi har full beredskap som følge av uværet "Hans". Som energiselskap er det vår jobb å sikre el- infrastrukturen på best mulig måte, slik at det ikke oppstår faresituasjoner samt at folk har en god strømtilførsel.

Som energiselskap er det vår jobb å sikre el- infrastrukturen på best mulig måte, slik at det ikke oppstår faresituasjoner samt at folk har en god strømtilførsel.

Allerede har vi gjort en rekke grep i områder som kan være mer utsatte enn andre områder. Vi følger situasjonen nøye og kontinuerlig, og vi inngår i beredskapsgruppen hvor det er representanter fra kommunen, brann og politi mfl. 

Vi registrerer at nedre del av Drammensvassdraget fortsatt stiger, siden alt vannet fra tilførselselvene skal ned og ut i Drammensvassdraget.

Vi oppfordrer alle til å vise stor varsomhet, blant annet unngå å bevege seg og være langs elvebreddene og strykene. Det er enorme krefter i sving. 

Følg også med på: Farevarsel for nedbør, jord- og flomskred - Øvre Eiker kommune