Samfunnsansvar
blob-path

Samfunnsansvar

Tenk dere at vi, Eiker Energi, hadde kunnet samle alle innbyggere i kommunen rundt leirbålet.
Da ville vi sagt som følger:

Vi er 34 høykompetente og stolte mennesker i bedriften hvor dere er vårt fundament for eksistens. Uten dere er vi ingen ting. Slik har det vært i over 100 år og slik tenker vi at det skal fortsette.

Vi er deres lokale hjørnestensbedrift som skal sørge for at dere får strøm, bredbånd og et kraftnett med høy stabilitet og kvalitet.

Vi er de som dere kan gå til for å få kortreist råd og veiledning når dere trenger bistand innen våre fagfelt.

Vi er de som effektivt skal kunne ordne opp dersom det oppstår feil og mangler i våre tjenester. Kort oppsummert; vi er de som er rett rundt hjørnet 24x7x365 når dere trenger oss.

Vi er de som dere skal kunne forvente av gir noe tilbake til dere innbyggere gjennom ulike støtteordninger til kulturelle, idrettslige, opplevelsestiltak mv for å bidra til et levende og godt lokalsamfunn.

Vi er de som inviterer markedet gjennom markedsforumet "Oss imellom" til påvirke oss i nye spennende retninger ut fra hva dere vurderer som viktig innen produkter og tjenester i fremtiden.

Uten dere som kunder ville vi ikke hatt muligheten til å spille den rollen vi gjør i dag og skal gjøre i fremtiden.

Vi har kanskje sagt det tidligere, men det kan ikke gjentas for ofte. Gjennom kommunens eierskap kan man si at dere faktisk har en liten aksje hver og en av dere. Ikke alle tenker på det. Men slik er det. Gjennom å bruke oss, styrker dere også verdien på eierskapet og gir oss enda større muligheter til å gi noe tilbake, nå og i fremtiden, samt utviklingsmuligheter til å møte fremtiden.

Sånn «Oss imellom», vi er her for dere.
La oss holde kontakten.

Med vennlig hilsen
34 stolte medarbeidere i Eiker Energi