Vår virksomhet
blob-path

Vår virksomhet

Eiker Energi AS med datterselskaper driver aktivitet innen kraftproduksjon, nettdrift, omsetning av kraft og fibernett.

Over tid har vi investert betydelige midler i oppbygning av en solid infrastruktur for produksjon, overføring og kommunikasjon.


 


Her kan du lese mer om eierstrategi og vedtekter:


Eierstrategi


Våre vedtekter

Hvordan er vi organisert?
blob-path

Hvordan er vi organisert?

Virksomheten er organisert som konsern, der produksjonsdelen ligger i morselskapet og de øvrige virksomhetsområdene er skilt ut i egne, heleide datterselskap.

I tillegg eier selskapet 33,3% av Hellefoss Kraft AS. Morselskapet eies 100% av Øvre Eiker kommune. EIker Energi skal utvikle og dyrke selskapets kjernevirksomhet innen nett, fiber, kraftproduksjon og strømsalg.

Våre virksomhetsområder

Nett

Eiker Energi skal videreutvikle en moderne og effektiv kjernevirksomhet kjennetegnet av god drift og beredskap. Eiker Energi skal være blant de ti mest effektive nettselskapene i Norge ved å ta forretningsmessige beslutninger i alle ledd. Eiker Energi skal aktivt samarbeide med andre selskaper og utvikle og ta i bruk nye virkemidler


Fiber

Eiker Energi skal koble opp flest mulig kunder på fibernettet og videreutvikle den sterke lokale merkevaren. Vi skal vokse utenfor kommunens grenser ved å ta lederskap i samarbeidskonstellasjoner med naboene våre. Vi skal bygge ut fibernett til alle kommunens innbyggere i samarbeid med eier.


Strøm

Vi skal videreutvikle en sterk lokal merkevare som differensierer oss fra konkurrentene ved å selge kortreist fornybar strøm.


Kraftproduksjon

Vi skal stabilisere driften ved våre heleide kraftverk og drifte effektivt ved innleie av eksperthjelp. Vi skal utnytte vår styrke som kraftprodusent i tett samarbeid med strømsalgsvirksomheten. Vi skal videreutvikle vår kompetanse som finansielle eiere på de deleide kraftverkene