banner

Øvre Eiker Energi AS og MS Eikern = sant

Øvre Eiker Energi AS og Eikern Turisttrafikk AS samles om MS Eikern.

Partene har i juni i år inngått et langsiktig og forpliktende samarbeid om videreutvikling av de mange mulighetene som MS Eikern inviterer til både for lokal befolkningen og for tilreisende.

https://www.mseikern.no/
https://www.mseikern.no/produkt/reke-eller-spekematcruise/