Strømstøtteordningen

Da er det endelig klart hvordan strømstøtteordningen for boligselskaper blir.

I forbindelse med utbetaling av strømstøtte, er boligselskap definert som en fellesbetegnelse for borettslag, eierseksjonssameier, boligaksjeselskap og ikke seksjonerte boligsameier.

Støtten beregnes på samme måte som for vanlige husholdninger, og vi som nettselskap betaler ut støtte automatisk til alle målepunkt vi har registrert på boligselskaper. Vi har ikke tall på antall boenheter tilknyttet boligselskapet og derfor blir støtten utbetalt for hele forbruket. Dere i styret til boligselskapet har derfor ansvar for å kontrollere at støtten ikke overskrider maksgrensene.

 

Når styret har mottatt støtten på nettleiefakturaen fra oss er det to forhold dere må kontrollere:

- De boligselskapene med felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem må kontrollere at ikke mer enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger (for eksempel til butikklokaler).

- Alle boligselskaper må kontrollere at de ikke har mottatt støtte til husholdningsforbruk for mer enn 5 000 kWh per boenhet.

 

Dersom dette er tilfelle meldes dette inn via epost til post@oenett.no