banner

Ukens strømsparetips - uke 12

Visste du at en av de største strømtyvene er standby eller hvilemodus i elektriske apparater?

Med de nyeste produktene på markedet kan det være vanskelig og se om apparatet faktisk er skrudd av eller står i hvilemodus. Apparater som står i hvilemodus står for omlag 2% av landets totale strømforbruk – eller 500 kWt årlig i en vanlig husholdning.

 

Det er viktig å skru av alle elektriske apparater, ikke bare med fjernkontrollen men også av og på knappen på selve apparatet. Vi anbefaler å dra ut støpselet på apparater det lar seg gjøre på.

 

En annen strømforbruker er ladere som står i kontakten men som ikke blir brukt. De forbruker strøm selv om de ikke er koblet til mobiltelefon, bærbar pc eller andre lignende apparater. Husk derfor å ta dem ut av stikkontakten.

 

 

Vil du vite mer? Se: https://stromvalget.no/sparetips