banner

Ukens strømsparetips - uke 6

På kalde dager er det ekstra lett å sette opp temperaturen inne, men det kan også bli dyrt. Om du bor i et hus er det viktig med riktig innendørstemperatur. Her gir vi deg noen tips i forhold til oppvarming og strømsparing.

• Det anbefales å ha 21 °C i oppholdsrom og 18 °C i soverom. Samtidig bør dører til forskjellige rom lukkes så man ikke bruker mye energi på å varme opp oppholdsrommene. Å senke hustemperaturen med en grad kan gi strømbesparelse på opptil 5%

• Luft kort og intensivt, istedenfor litt luft over lengre tid.

• Ikke sett større møblement rundt ovner da radiatoren i ovnen må da jobbe hardere.

• Dette krever mer energi og hindrer også varmen å spre seg rundt i rommet.

• Om man reiser bort over lengere tid er det viktig å skru av eller skru ned varmeapparater. På vinterstid kan det være greit å ha en romtemperatur på rundt 15 °C så ikke rør fryser og sprekker.

• Om man har mulighet er det lurt å etterisolere, bytte ut gamle vinduer og vurdere om en varmepumpe kan være tingen.

• Bor du i blokk? Ta trappene istedenfor heisen hvis du har mulighet. Dette gir deg både litt trim og du sparer sameiet ditt for strøm.
 
Les mer på https://stromvalget.no/sparetips