banner

VI BYTTER NAVN

Som følge av vedtak gjort i generalforsamlingen 21.juni 2023 har nå samtlige selskaper i Øvre Eiker Energi konsernet skiftet navn. Bakgrunnen for vedtaket var et ønske om å fremstå tydeligere og enklere for alle både i og utenfor kommunen.

Vi bytter navn som følge av vedtak gjort i generalforsamlingen 21. juni 2023. Samtlige selskaper i Øvre Eiker Energi konsernet har nå skiftet navn. Bakgrunnen for vedtaket var et ønske om å fremstå tydeligere og enklere for alle både i og utenfor kommunen.

Navnendringen vil ikke medføre endringer i drift og tilstedeværelse. Vi vil fortsatt arbeide for en sterk lokal tilknytning gjennom nærhet til innbyggere og næringsliv i Øvre Eiker kommune.

 

Nye navn på selskapene til Øvre Eiker Energi er:

Øvre Eiker Energi Holding AS  - Nytt navn: Eiker Energi AS

Øvre Eiker Strøm AS                  - Nytt navn: Eiker Strøm AS

Øvre Eiker Energi AS                  - Nytt navn: Eiker Kraftproduksjon AS

Øvre Eiker Fibernett AS             - Nytt navn: Eiker Fibernett AS

 

Organisasjonsnummer og vår kontoradresse forblir det samme som før.