Historiske strømavtaler og priser

Alle prisene er inkl. mva.

Eiker Smart:
Påslag: 1,99 øre/kWh inkl. elsertifikat
Fastledd: 39 kr/mnd

Avtalevilkår

Prisliste strømavtaler

Eiker Timespot:
Påslag: 4,99 øre/kWh inkl. elsertifikat
Fastledd: 39 kr/mnd

Avtalevikår

Prisliste strømavtaler